• História

 

Spoločnosť Correct Trade BB s.r.o. bola založená v novembri 2012 ako samostatný a nezávislý subjekt.

 

Hlavnou a rozhodujúcou činnosťou spoločnosti Correct Trade BB s.r.o. je obchodná oblasť.

 

Konateľom je Peter Kyseľ, ktorý sa pohybuje v oblasti obchoduod roku 1990. Prešiel mnohými stupienkami v štruktúre kontaktu so zákazníkom – od skladníka, cez predavača rýchloobrátkového tovaru s registračnou pokladňou z auta, cez obchodného zástupcu v ambulantnom predaji, regionálneho manažéra predaja, či manažéra predaja pre významných zákazníkov – aj pre zahraničné spoločnosti. Keďže aj v minulosti súkromne podnikal, či už ako živnostník, alebo spoločník a konateľ v súkromnej spoločnosti s r.o., dobre vie, že k úspechu vedie len každodenná náročná práca a zodpovednosť.

 

Preto sme sa rozhodli založiť aj v tejto neľahkej dobe spoločnosť Correct Trade BB s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou bude obchodovanie so stavebnými a strojárskymi komoditami.

 

Ďalšími oblasťami podnikania spoločnosti Correct Trade BB s.r.o. sú stavebné realizačné činnosti, kovoobrábacie a strojárske aktivity, počítačové, reklamné a marketingové služby, podnikanie v oblasti zberu a spracovania druhotných surovín, ako aj  prevádzkovanie správy a údržby bytového a nebytového fondu.

 

Hlavnou myšlienkou, ktorá sa zámerne odráža aj v názve spoločnosti – je korektnosť, čiže férové dodržiavanie dohodnutých podmienok, aby boli obe strany, ako kupujúci, či objednávateľ, tak aj predávajúci, či zhotoviteľ

v rámci možností spokojní s výsledkom a najmä – aby sa k vzájomnému obchodovaniu mohli vrátiť, či ako hovorili naši starí otcovia: aby si kedykoľvek mohli pozrieť smelo do očí.

 

My sa za svoju obchodnú minulosť môžeme komukoľvek do oči pozrieť, skutočne môžeme a budeme robiť všetko preto, aby to tak aj v budúcnosti zostalo.

 

S pozdravom

 

Peter Kyseľ

konateľ spoločnosti

Correct Trade BB s.r.o.

Partneri:

www.fairplaytrading.sk  | Copyright 2014 ©  Correct Trade BB s.r.o.

Kontakt: info@fairplaytrading.sk, +421 911 809 100

Designed by Romana. All Rights Reserved.