Kontakt

Correct Trade BB s. r. o.

Krivánska 30, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 46 909 095, IČ DPH: SK2023636263, DIČ: 2023636263,

Bankové spojenie: VÚB, a.s. IBAN: SK79 0200 0000 0030 7795 9651 SWIFT: SUBASKBX

E-mail: info(at)fairplaytrading.sk Mobil: +421 911 809 100