Stavebný kontraktor

Úspora  nákladov investorom

Ponúkame výber najvhodnejších dodávateľov, subdodávateľov, či požadovaných tovarov a služieb s preukázateľnou úsporou  nákladov investora.  Naša odmena za túto činnosť sa odvíja z usporených nákladov a teda v skutočnosti Vás nič nestojí… Môžeme sa preukázať referenciami podobných úspešných akcií.

Technický dohľad investora

Rovnako ponúkame zmluvný výkon technického dohľadu investora pre kontrolu výkonu, či jednotlivých činností vybraných  dodávateľov, či zhotoviteľov investora.