Výkon správy bytov a nebytových priestorov

Výkon funkcie predsedu SVB, členov Rady SVB

Neviete sa dohodnúť na výbere predsedu, či členov rady SVB ? Ponúkame Vám riešenie : Profesionálny a skúsený tím, ktorý zabezpečí výkon potrebných činností a presadí demokratické rozhodnutia väčšiny vlastníkov bytov vo Vašom dome.

Pomoc  pri príprave a zriadení SVB

Ponúkame Vám tiež pomoc pri príprave a realizácii potrebných krokov na vytvorenie vlastného rozhodovacieho systému – či už s vlastnou správou bytov, alebo poverením externého správcu podľa Vášho výberu.